terms & conditions

       เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ตามที่ทางร้านได้จัดจำหน่ายสินค้า และได้รับการสนับสนุนลูกค้าเป็นอย่างดี จึงขอเรียนแจ้งนโยบายต่างๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสำหรับลูกค้าอย่างดีที่สุด ดังนี้

การเปลี่ยนสินค้า

      สามารถเปลี่ยนตัวใหม่ได้ภายใน 7 วัน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับการรับประกันสินค้า โดยสินค้าต้องเป็นรุ่นและแบรนด์เดิมเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. เฉพาะกรณีสินค้าที่อาการเสียเกิดจาก Hardware บกพร่องจากโรงงานเท่านั้น และสินค้าต้องไม่อยู่ในสภาพผิดปกติ ตามเงื่อนไข

 2. สำหรับปัญหาที่เกิดจาก Software, Config ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ได้

      การรับปรระกันสินค้าที่เสียหายจากการใช้งานตามปกติ สินค้าชำรุดเนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ ความเสียหายจากการจ่ายกระแสไฟฟ้า อุบัติเหตุ การดัดแปลงแก้ไข ความเสียหายเนื่องจากความชื้น หรือสารเคมี ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ และความเสียหายเนื่องจากองค์ประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดดังนี้

สภาพผิดปกติของสินค้าที่ทำให้หมดสภาพการรับประกัน มีดังต่อไปนี้

 1. มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก หัก ปื่น งอ ยุบ เปี้ยว ร้าว ทะลุ มีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก หรือบางส่วนหายไป เป็นต้น

 2. มีสภาพที่เกิดจารการใช้งานไม่ปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบน้ำ มีรอยคราบสนิม คราบอ๊อกไซด์ รอยตะไคร่น้ำ มีรอยไหม้ บวมแตก

 3. มีการแกะ หรือเปิดสินค้า หรือทำการดัดแแปลงซ่อมแซ่ม

 4. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือทำการดัดแปลงซ่อมแซม มีร่องรอยการเปิดแกะ

 5. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟกระชาก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เกิดรอยไหม้บนชิป และอุปกรณ์แผงวงจร เป็นต้น

 6. มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกโดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า

 7. ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี

การรับประกันสิค้าไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ความเสียหายอันเกิดจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานร่วมกับสินค้าของทางร้าน หรือมีการใช้งานอย่างผิดวิธี

 2. ความเสียหายอันเกิดจากภัยทางธรรมชาติ

 3. ความเสียหายอันเกิดจากการกระทบกระเทือนหรือทำทำตกหล่น

 4. ความเสียหายอันเกิดจากถูกน้ำ ความชื้น หรือสารเคมีไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

 5. ความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงแก้ไข หรือซ่อม โดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของร้าน หรือไม่ได้รับอนุญาตของร้าน

นโยบายการรับประกันสินค้า

 1. เคลม – เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ สินค้าเสีย (ชำรุดแบบใช้งานไม่ได้) ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อจากทางร้าน เปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทรที กรณีเลยจาก 7 วันมาแล้ว จะเป็นการส่งซ่อมหรือเคลม

 2. เคลม – ซ่อม, เปลี่ยนตัว, เปลี่ยนรุ่น สำหรัลสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขรับประกัน 1ปี, 2ปี และตลอดอายุกรใช้งาน

 3. ระยะเวลาดำเนินการหลังจากได้รับสินค้า ภายใน 1-2 สัปดาห์ ฟรีค่าจัดส่งขากลับแบบลงทะเบียน

วิธีการจัดส่งสินค้าเคลมกลับมายังร้าน

 1. ระยะเวลาซ่อมไม่เกิน 7 วันทำการ ไม่รวมระยะเวลาการขนส่ง กรณีเกิด 7 วันทำการ ลูกค้าสามารถโทรสอบถามได้ทันที เพี่อสอบถามความคืบหน้าและเหตุผลการล่าช้า

 2. การจัดส่งกลับให้แก่ลูกค้าแบบ EMS หรือไปรษณีย์เอกชน ลูกค้าจะต้องชำระค่าจัดส่งเองโดยใส่มาในกล่องกับสินค้าที่ส่งซ่อม ทางร้านค้าจะดำเนินการส่งให้ทาง EMS หรือช่องทางที่ลูกค้าต้องการ

นโยบายการคืนเงิน

      จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ โดยใช้ระยะเวลา 7 -15 วันทำการ ผ่านช่องทางเดิมที่ลูกค้าชำระมา

นโยบายการยกเลิกสินค้า

     สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ภายใน 4 ชม. หลังจากการสั่งซื้อ โดยการคืนเงินจะเป็นไปตามนโยบายการคืนเงิน ทางร้านขอสงวนสิทธิที่จะเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนเงิน และค่าดำเนินการทางธุรกรรม (หากมี) ที่ธนาคารเรียกเก็บจากร้านค้าตามความเป็นจริง

นโยบายการส่งสินค้า

     ทางร้านจะจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ ขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป และ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ ทั้งนี้จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น

    ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังร้านค้า เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง