การเปิดเคสเคลมสินค้า

1 Login เข้า Account ของท่าน

2. จากนั้นเข้าเมนู คำสั่งซื้อ

3. ระบบจะแสดงคำสั่งซื้อทั้งหมด เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการเคลมสินค้า และเลือกเปิดคำขอเคลมสินค้า

3. จากนั้นระบบจะแสดงสินค้าขึ้นมา ติ๊กถูกเลือกสินค้าที่ต้องการเคลม จากนั้นกด เปิดคำขอส่งเคลม

4. ระบุรายละเอียด รวมถึง Tracking ไปรษณีย์กลับมายังร้าน เพื่อจะสามารถตามได้รวดเร็ว

5.  หากเปิดเคสสำเร็จ จะมีคำขอขึ้นมา

6. เมื่อทางร้านได้รับสินค้าเรียบร้อย สถานะจะเปลี่ยนเป็น Processing

7. เมื่อร้านดำเนินการซ่อมหรือเคลมสินค้าเสร็จแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น Completed แล้วมี Tracking กลับไป